Programma 2018

Moderator : Ben Roelants

09.00 – 10.00 Registratie, Verwelkomingskoffie & Bezoek standhouders
10.00 – 11.00 Welkomstwoord door Mevrouw Ingrid Vanden Berghe, Administrateur-generaal van het NGI en de Heer Marc Lambotte, CEO Agoria
2 inspirerende keynotes:
Michaël Trabbia – De geolocalisatie gegevens van de telecom operatoren ten dienste van smart cities, CEO Orange Belgium
Michael Bültmann– Directeur van HERE Deutschland GmbH, Directeur van HERE Deutschland GmbH
11.00 – 11.45 Netwerkmoment op de beurs
11.45 – 12.30
9 parallelle tracks
sessie 1

Levens beschermen en redden

Locatie intelligentie: wettelijke grenzen en maatschappelijke aanvaardbaarheid

Van drone naar BIM
Theoretische inleiding – Introduction théorique – Theoretical introduction

Hoe genereert Copernicus bedrijfsactiviteiten door open en gratis aardobservatiegegevens te leveren?

Presentaties genomineerden Geospatial Awards

Slimme landbouw met behulp van geografische gegevens

Geo, disruptieve technologieën om uw business te vergemakkelijken

Een slimme gids voor Geo: hoe kan een succesvolle geospatiale strategie voor uw bedrijf worden opgezet?

Hoe kan open samenwerking geospatiale intelligentie naar een hoger niveau tillen?

  • Setting the scene – “What is open collaboration”, Alexis Dewaele UGent, 14 min (NL)
  • The need of standards: OGC as a collaborative model, Bart De Lathouwer, 14 min (EN)
  • A software development perspective: the open source model, Dirk Frigne, 14 min (EN)
12.30 – 13.30 Lunch
13.30 – 14.15
9 parallelle tracks
sessie 2
Levens beschermen en redden

Locatie intelligentie: wettelijke grenzen en maatschappelijke aanvaardbaarheid

  • Wanneer zijn geodata persoonsgebonden data?, Willem De Beuckelaere,Voorzitter van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, 20 min (NL)
  • Panel de discussion

Van drone naar BIM
Praktische voorbeelden Drone – Cas pratiques Drone – Practical examples Drone

Hoe genereert Copernicus bedrijfsactiviteiten door open en gratis aardobservatiegegevens te leveren?

Presentaties genomineerden Geospatial Awards

Slimme landbouw met behulp van geografische gegevens

Geo, disruptieve technologieën om uw business te vergemakkelijken

Een slimme gids voor Geo: hoe kan een succesvolle geospatiale strategie voor uw bedrijf worden opgezet?

Hoe kan open samenwerking geospatiale intelligentie naar een hoger niveau tillen?

  • INSPIRE vs Open street map, Ben Abelhausen, 14 min (EN)
  • Open Knowledge and open collaboration, Toon Vanagt, 14 min (NL)
  • INSPIRE as a framework for open collaboration, François Du Mortier, 14 min (NL)
14.15 – 14.45 Netwerkmoment op de beurs
14.45 – 15.15
9 parallelle tracks
sessie 3
Levens beschermen en redden

Locatie intelligentie: wettelijke grenzen en maatschappelijke aanvaardbaarheid

Van drone naar BIM
Praktische voorbeelden BIM – Cas pratiques BIM – Practical examples BIM

Hoe genereert Copernicus bedrijfsactiviteiten door open en gratis aardobservatiegegevens te leveren?

Presentaties genomineerden Geospatial Awards

Slimme landbouw met behulp van geografische gegevens

Geo, disruptieve technologieën om uw business te vergemakkelijken

Een slimme gids voor Geo: hoe kan een succesvolle geospatiale strategie voor uw bedrijf worden opgezet?

Hoe kan open samenwerking geospatiale intelligentie naar een hoger niveau tillen?

  • GiCases: collaborative case based learning – an Erasmus initiative, Maria da Saudade De Brito Pontes, 14 min (EN)
  • Wrap up: introducing the audience, Panel, 15 min (EN)
15.15 – 15.45 Netwerkmoment op de beurs
15.45 – 16.30 Closing keynote met Vicepremier en Minister Alexander De Croo
Uitreiking Geospatial Awards
Slotwoord
16.30 – 18.00 Netwerkmoment met receptie

Leerlingenprogramma 2018 (5de en 6de secundair onderwijs)

Het programma op maat voor leerlingen gaat dit jaar niet door.
Leerkrachten en leerlingen zijn uiteraard welkom om deel te nemen aan het algemene programma en/of de beurs te bezoeken.
Inschrijven kan via deze website (en dus niet langer via begeo@ngi.be).

© Copyright 2017 BEGEO - Alle rechten voorbehouden