Michaël Trabbia – “Locatiegebonden data zullen smart cities boost geven”

Wie “geolokalisatie” zegt, kan niet om “telecom” heen: het gebruik van o.a. smartphones genereert een gigantische stroom gegevens die dagelijks bij de telecomoperatoren binnenkomen. Maar wat doen ze ermee? Michaël Trabbia, CEO van Orange Belgium, licht een tipje van de sluier op.

Met smartphones en andere slimme toestellen kan worden getraceerd wat iedereen doet. Een gevaar voor de privacy?

Ik wil er eerst op wijzen dat die gegevens altijd aan de bron worden geanonimiseerd en gefilterd m.b.v. specifieke algoritmen, in overeenstemming met de regelgeving betreffende de bescherming van persoonsgegevens. Behalve natuurlijk in het kader van welomlijnde politie- en veiligheidsacties. Zodra de gegevens geanonimiseerd zijn, kunnen ze heel nuttig worden aangewend.

Kunt u ons enkele voorbeelden geven?

We kunnen er bijv. onze eigen dienstverlening mee verbeteren: wanneer we vaststellen dat er problemen zijn met de dekking in bepaalde ruimten, zoals in parkings, kunnen we de gebruiker specifieke uitrusting voorstellen.

Ook de overheid heeft er veel interesse voor. Door de beschikbare gegevens goed te gebruiken, kan ze de dienstverlening aan de burgers nl. sterk verbeteren. Denk maar aan de mobiliteitsproblemen die het succes van Pairi Daiza met zich heeft meegebracht: meer dan een miljoen bezoekers per jaar, dat zorgt voor grote verkeersdrukte in de omliggende gemeenten. Om de overlast aan te pakken, heeft de Waalse Overheidsdienst (SPW) gebruikgemaakt van ‘crowd monitoring’-oplossingen, waarmee de mobiliteitsproblemen in kaart kunnen worden gebracht. Op basis van de resultaten van de analyse zal een nieuw verkeersplan worden opgesteld dat beter is aangepast aan de toegenomen drukte rond Pairi Daiza. Dat heeft de SPW trouwens de Agoria Smart Cities Award 2017 opgeleverd.

Waar zit het marktpotentieel?

In de smart cities, geen twijfel. Steden zoals Genk, Mechelen, Antwerpen, Bergen enz. maken er al concreet gebruik van, bijv. voor stedenbouwkundige doeleinden, maar ook om de veiligheid te verhogen (om bijv. mensenmassa’s in real time te kunnen volgen bij grote evenementen …). Maar de uitdaging zit in de staart: de technologie maakt het vandaag wel mogelijk om relevante gegevens te verzamelen, te analyseren en te visualiseren, maar je moet ook weten hoe je die gegevens voor concrete acties kunt aanwenden.

Wat staat de ontwikkeling in de weg?

Op het vlak van regelgeving zijn uiteraard strikte grenzen nodig, o.a. om de privacy te beschermen. Het is echter van essentieel belang dat op hetzelfde grondgebied dezelfde regels gelden voor iedereen. Het is niet normaal dat ondernemingen die in België zijn gevestigd en andere die bijv. in de Verenigde Staten zijn gevestigd andere regels moeten naleven op hetzelfde grondgebied. Een andere uitdaging is die van het – altijd schaarse – talent: data scientists zijn erg gegeerd en er zijn er nog altijd te weinig op de markt.

Vind de andere artikelen

Michaël Trabbia is één van de keynote sprekers op het volgende’ Begeo’-congres rond geolokalisatie. Reserveer uw plaats voor dit evenement op www.begeo.be vanaf nu!

De technologie maakt het vandaag wel mogelijk om relevante gegevens te verzamelen, te analyseren en te visualiseren, maar je moet ook weten hoe je die gegevens voor concrete acties kunt aanwenden.

© Copyright 2017 BEGEO - Alle rechten voorbehouden