Landmeters: van drones tot BIM

Een van de belangrijkste actoren op het domein van geo-informatie is ongetwijfeld de landmeter-expert. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat deze groep op heel wat aandacht mag rekenen tijdens de volgende editie van de BeGeo-beurs! Zo wordt voor hen een bijzondere sessie georganiseerd waarin wordt gefocust op de technologische innovaties die hun stempel (zullen) drukken op het beroep, nl. drones en BIM (Building Information Modeling). Jean-Yves Pirlot, adjunct-administrateur-generaal van het NGI (Nationaal Geografisch Instituut) en voorzitter van de BOLE vzw (Belgische Orde van Landmeters-Experten vzw) vertelt over een beroep waarin heel wat verandert.Gaan landmeters-experts en nieuwe technologieën samen?

Net zoals in alle andere beroepen worden landmeters-experts al lang geconfronteerd met technologische innovaties. Alleen kost het tijd om die innovaties toe te passen in het veld. Theodolieten – inmiddels ‘totaalstations’ geworden – zijn nu de norm (met deze toestellen op een driepoot kunnen horizontale en verticale hoeken worden gemeten en worden de metingen nu automatisch geregistreerd). GPS-GNSS voor de precieze georeferencing van processen-verbaal van afpaling van percelen wordt ook steeds vaker toegepast, al zijn vele plannen nog opgesteld in lokale coördinaten. De jongste technologieën zoals drones en BIM staan nog in de kinderschoenen en zijn vooralsnog het terrein van enkele pioniers.

Welke kansen bieden die technologieën?

Met drones bijv. kan vaker een beroep worden gedaan op fotogrammetrie. Die techniek, die momenteel vooral steunt op foto’s die vanuit vliegtuigen zijn genomen, maakt het mogelijk om het reliëf van een gebied in kaart te brengen. Dankzij drones – en de lager wordende drempel om die techniek te gebruiken – zouden er veel meer toepassingen kunnen komen. Denk aan de exploitant van een groeve die wil weten welk volume tussen twee tijdstippen is gewonnen, of aan een aannemer die een grote werf nauwkeurig wil volgen. Daarom moeten landmeters-experts die technologieën leren kennen en ermee experimenteren om te ontdekken welke kansen ze bieden. Op BeGeo zullen verschillende praktijkcases worden besproken waarin wordt gebruikgemaakt van drones en BIM. Daarnaast zullen talrijke exposanten de allernieuwste technologieën voorstellen.

Zal het beroep van landmeter-expert evolueren?

Er zijn naar schatting 2.300 landmeters-experts in België, hoewel die niet allemaal actief zijn of niet voor de volle 100% een functie van landmeter-expert uitoefenen. De grote uitdaging is om het beste opleidingsniveau te bieden voor deze veeleisende functie zodat we niet gaan achterlopen op de andere Europese landen. We kunnen hier spreken van een bicefaal beroep, met een technische kant (het opmeten) en een juridische kant (bijv. de grenzen van grondeigendom bepalen). Behalve als technicus zou de landmeter-expert ook moeten worden beschouwd als een overheidspersoon, op dezelfde voet als een notaris. De opleidingen die worden aangeboden om de titel van landmeter-expert te verwerven, zouden daar rekening mee moeten houden.

 
Vind de andere artikelen

Drie redenen om erbij te zijn op de sessie ‘Landmeters: van drones tot BIM’:

  • Meer vernemen over de nieuwe technologieën die het beroep ingrijpend veranderen
  • Collega’s ontmoeten en ervaringen delen
  • De beste technologieaanbieders op het domein van geo-informatie ontdekken

Jean-Yves Pirlot

“Landmeters-experts moeten vertrouwd worden met de opkomende technologieën en ontdekken welke kansen deze bieden”

© Copyright 2017 BEGEO - Alle rechten voorbehouden