Alexander De Croo – “Om innovatie in geo intelligence te stimuleren, moeten we samenwerken met privéorganisaties”

Geo/location intelligence is een bloeiende sector. Volgens recente studies zal de markt voor intelligente lokalisatiesoftware en toepassingen tot 2021 met bijna 14% per jaar gemiddeld groeien. Is dit een kans voor België? Willen we dit op beleidsniveau aanpakken…. en hoe?

Om innovatie in deze sector te stimuleren, moeten we als overheid samenwerken met privéorganisaties. Door het gemakkelijk beschikbaar stellen van de overheids-geo-data nodigen we de privésector uit om met frisse ideeën te komen. Op de website www.geo.be zijn vandaag 84 datasets en 48 geoservices beschikbaar, maar het is de bedoeling dat we dit in de toekomst verder uitbreiden. Dit alles gebeurt in samenwerking met het Nationaal Geografisch Instituut (NGI) en bevat nu alle data die onder de INSPIRE richtlijn vallen.

Ook lopen er bij overheden al heel wat concrete projecten. Zo is er de samenwerking tussen de federale overheid en de gewesten waarbij we authentieke registers voor adressen bouwen. Bedoeling is dat er een unieke bron van adressen zal ontstaan die onder toezicht staat van de gewesten, maar op het federale niveau via één unieke toegang kan worden gebruikt. Dit alles wordt opgezet in samenwerking met BOSA (Beleid en Ondersteuning/Stratégie et Appui) en het NGI en zal in de loop van dit jaar nog actief worden.

De Geo-sector is sterk vragende partij naar meer (gratis) open data. Zijn er specifieke initiatieven van de overheid in België op dit gebied gepland en is een samenwerking met de private sector overwogen?

Het belangrijkste voor de privésector is dat data van goede kwaliteit zijn en makkelijk vindbaar zijn. Daarbij verwacht men ook een eenvoudig en duidelijk systeem van licenties waarbij de prijs geen drempel mag vormen. Maar toch zijn betalende data een meerwaarde; het is vaak zo dat de gratis varianten niet van goede kwaliteit zijn of dat er problemen ontstaan bij het hergebruik, waardoor ze niet bruikbaar zijn in het concept dat de gebruiker ervan wil maken. Daarom willen we als overheid de nadruk leggen op de toegankelijkheid en bruikbaarheid van de data, waarbij we diensten aanmoedigen om te streven naar linked data.

Talenten met de juiste vaardigheden zijn ook moeilijk te vinden in deze beloftevolle sector. Welke (innovatieve) pistes kunnen we bewandelen om het probleem helpen op te lossen en het potentieel voor onze economie maximaal te realiseren, in het kader van Digital Belgium?

Geo wordt door jongeren nog steeds veel te makkelijk gelinkt aan het vak aardrijkskunde op school en wordt daardoor soms als minder aantrekkelijk gezien. Door hen duidelijk te maken dat er een volledige geo-wereld achter toepassingen zoals Snapchat en Pokémon GO schuilt, maken we het aantrekkelijker. Daarenboven is het belangrijk dat ook geo een plaats krijgt in de promotie van STEM-opleidingen, waar Agoria ook zeker kan toe bijdragen.

Vind de andere artikelen

Alexander De Croo is een van de keynote speakers op het komende Begeo congres, gewijd aan geolocalisatie. Reserveer uw plaats voor dit evenement vanaf nu op www.begeo.be !

Alexander De Croo

Als overheid willen we de nadruk leggen op de toegankelijkheid en bruikbaarheid van de data.

© Copyright 2017 BEGEO - Alle rechten voorbehouden